Zasady rachunkowości

Witajcie 🙂

Dzisiaj parę słów na temat zasad rachunkowości oraz polityki jednostki.

Rachunkowość (jak każda dziedzina) ma zasady. Główne zasady są wymienione w ustawie o rachunkowości (uor). A oto one:

Zasada nr 1: zasada równowagi bilansowej

O tej zasadzie wspominałam w poprzednim wpisie. Oznacza ona, że AKTYWA=PASYWA, czyli cały majątek przedsiębiorstwa musi mieć swoje pokrycie (muszą być sfinansowane, posiadać swoje źródło). Jest to naczelna zasada, na której opiera się cała księgowość. Więcej „Zasady rachunkowości”

Pasywa- źródło finansowania

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat pasywów oraz rodzajów operacji gospodarczych.

Ogólnie rzecz mówiąc, pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, czyli aktywów. Zaliczamy do nich:

  1. kapitały własne
  2. rezerwy na zobowiązania i zobowiązania

Więcej „Pasywa- źródło finansowania”

Aktywa, czyli majątek

Witajcie 🙂

Dzisiejszy wpis będzie na temat bilansu oraz jego jednej strony- aktywa.

Bilans to uporządkowany wykaz aktywów i pasywów jednostki. Co oznaczają te pojęcia?

W ustawie o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 12 znajduje się definicja aktywów:

rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych

Więcej „Aktywa, czyli majątek”

Rachunkowość i jej uregulowania

Witajcie 🙂

Postanowiłam podzielić się wiedzą z wami na temat rachunkowości. Kilka słów o mnie.

Jestem studentką na kierunku Ekonomia, specjalizacji Rachunkowość i podatki. Pasję do księgowości poczułam na pierwszym roku, kiedy to miałam przedmiot Podstawy Rachunkowości. Dla wielu osób był to ciężki przedmiot, głównie z powodu niewielkiej liczby godzin, a bardzo szerokiego zakresu materiału. Postanowiłam założyć blog, aby pomóc osobom, które mają problemy ze zrozumieniem rachunkowości oraz dla tych, którzy chcą zdobyć albo pogłębić wiedzę z tej dziedziny. Kto wie, może właśnie dzięki temu blogowi, Ty także poczujesz miętę do tej dziedziny 🙂 Postaram się przełożyć najtrudniejsze zagadnienia na „ludzki” język. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie ma się co martwić. Pojawią się nieznane dla Ciebie słowa, takie jak aktywa, pasywa, konta. Wyjaśnię je w następnych artykułach. Zapraszam do czytania 😉

Więcej „Rachunkowość i jej uregulowania”