Rachunkowość i jej uregulowania

Witajcie 🙂

Postanowiłam podzielić się wiedzą z wami na temat rachunkowości. Kilka słów o mnie.

Jestem studentką na kierunku Ekonomia, specjalizacji Rachunkowość i podatki. Pasję do księgowości poczułam na pierwszym roku, kiedy to miałam przedmiot Podstawy Rachunkowości. Dla wielu osób był to ciężki przedmiot, głównie z powodu niewielkiej liczby godzin, a bardzo szerokiego zakresu materiału. Postanowiłam założyć blog, aby pomóc osobom, które mają problemy ze zrozumieniem rachunkowości oraz dla tych, którzy chcą zdobyć albo pogłębić wiedzę z tej dziedziny. Kto wie, może właśnie dzięki temu blogowi, Ty także poczujesz miętę do tej dziedziny 🙂 Postaram się przełożyć najtrudniejsze zagadnienia na „ludzki” język. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie ma się co martwić. Pojawią się nieznane dla Ciebie słowa, takie jak aktywa, pasywa, konta. Wyjaśnię je w następnych artykułach. Zapraszam do czytania 😉

Pierwszym zagadnieniem jest regulacja rachunkowości i co to w ogóle jest rachunkowość.

Rachunkowość możemy podzielić na 3 rodzaje:

 • finansowa- dotyczy finansów przedsiębiorstwa,
 • podatkowa- uregulowana w ustawach podatkowych, dotyczy kwestii podatkowych,
 • zarządcza- jest to przewidywanie zjawisk gospodarczych na podstawie danych z ubiegłych lat.

Ja skupię się na rachunkowości finansowej. Kto wie, może w przyszłości rozszerzę zakres bloga.

Na rachunkowość finansową składają się 3 elementy.

Po 1: KSIĘGOWOŚĆ.

Księgowość to ewidencjonowanie operacji gospodarczych, które miały miejsce w podmiocie w wymiarze pieniężnym. Ewidencja, czyli ujmowanie w księgach rachunkowych. Obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości, o której napiszę za chwilę. Co do ksiąg rachunkowych to są one zbudowane z:

 • dziennika- dzień po dniu zapisujemy operacje gospodarcze,
 • księga główna- jest to wykaz kont syntetycznych (kont głównych),
 • księgi pomocnicze- wykaz kont analitycznych,
 • zestawienie obrotów i sald- wykaz kont wraz z kwotami,
 • inwentarz.

UWAGA! Księgowość zajmuje się tylko operacjami w wymiarze pieniężnym.

Po 2: RACHUNEK KOSZTÓW

Rachunek kosztów umożliwia kalkulację zjawiska. Prowadzi ona do ustalenia kosztu jednostkowego. Rachunek kosztów dotyczy ogólnie analizy kosztów w danym przedsiębiorstwie. Wyjaśnię to na podstawie przykładu. Produkujemy jakąś liczbę produktu, przyjmijmy X. Koszty wyprodukowania tego produktu (np. wynagrodzenia, materiały) wynosiły Y. Chcemy ustalić, za ile sprzedać dany produkt, aby na nim zyskać. O to właśnie chodzi w rachunku kosztów. Wykorzystując dane, które uzbierała księgowość, możemy ustalić koszt jednostkowy produktu, czyli ile wyniósł koszt produkcji danego produktu.

Po 3: SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Sprawozdawczość finansowa ma za zadanie przedstawienie ogólnej sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Jest to ważne dla przedsiębiorstwa, aby wiedziało na czym stoi, ale także dla kontrahentów zewnętrznych. Takie sprawozdanie finansowe pokazuje czy jednostka dobrze się rozwija, czy może niedługo zakończy swoją działalność.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

 • wprowadzenie do sprawozdania- zawiera w głównej mierze politykę rachunkowości, tzn. zakładowy plan kont, sposób księgowania itd.,
 • bilans- wykaz aktywów i pasywów jednostki,
 • rachunek zysków i strat- wykaz przychodów i kosztów,
 • rachunek przepływów pieniężnych (CASH FLOW)- wykaz środków pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym- czy i jak zmieniły się nasze kapitały,
 • informacja dodatkowa.

W kolejnych artykułach będę szczegółowo omawiać poszczególne pozycje sprawozdania finansowego.

Gdzie szukać regulacji rachunkowości?

Istnieją uregulowanie polskie i międzynarodowe:

 1. Polskie uregulowania:
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.- jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady rachunkowości,
 • Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)- uzupełniają ustawę (jest ich 9).
 1. Międzynarodowe uregulowania:
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)- zostały sformułowane w latach 1973-2002 przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR). Do 1 czerwca 2002 r. Komitet wydał 41 standardów (MSR);
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)- od 2002 r. Rada rozpoczęła opracowywanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), których celem jest stopniowe zastępowanie MSR. Na chwilę obecną jest ich 14.

To tyle na dzisiaj. W kolejnym artykule wyjaśnię definicję bilansu oraz jego elementy. Do usłyszenia 🙂

Sprawdź swoją wiedzę na temat…

Rachunkowość i jej uregulowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.