Jak zostać księgowym?- zadania część 3

Witajcie 😊

Udało się Wam zrobić zadanie? Mam nadzieję, że tak. A teraz sprawdźcie czy jest poprawnie rozwiązane 😉

Zadanie do domu

Otrzymano fakturę za zakupiony komputer w cenie 2 000+ VAT 23%. Montaż kosztował 500 zł+ VAT 23%. PT- komputer. Zaksięguj miesięczne zużycie. Czas użytkowania 2 lata. Po dwóch miesiącach komputer sprzedano. Cena sprzedaży 3 000+ 23% VAT. FaVAT, LT.

Rozwiązanie

 1. Faktura za zakupiony komputer
 2. Wyksięgowanie podatku VAT
 3. Faktura za montaż komputera
 4. Wyksięgowanie podatku VAT
 5. PT- przyjęcie komputera na stan
 6. Zaksięgowanie miesięcznego zużycia
 7. Przeksięgowanie kosztu rodzajowego w koszty zarządu
 8. Zaksięgowanie odpisu amortyzacji w drugim miesiącu
 9. Przeksięgowanie kosztu rodzajowego w koszty zarządu
 10. LT- likwidacja środka trwałego
 11. Faktura sprzedażowa za komputer

Sposób naliczenia odpisu amortyzacyjnego:

Zadanie nr 1

Zakupiono 50 kg marchewki (towar) po cenie zakupu 2 zł za 1 kg+ VAT. Pz po cenie detalicznej z marżą 80% liczoną od sta. Sprzedano 4 kg marchewki, paragon fiskalny.

Rozwiązanie

Zadanie nr 2

Zaczęto budowę budynku wydziału 3. Do tego momentu poniesiono koszty związane z budową w wysokości 2 000. Rw- wydano materiały na potrzeby budowy, 6 000 oraz zakupiono dodatkowe materiały od kontrahenta w cenie zakupu 2 000+VAT. OT- 5 500, Pk- pozostałą część odpisano ze względu na brak efektu gospodarczego.

Rozwiązanie

 1. Rw- wydanie materiałów z magazynu na budowę
 2. Faktura za zakupione materiały przeznaczone na budowę
 3. OT- przyjęto środek trwały (budynek wydziału 3)
 4. Pk- odpisanie budowy bez efektu gospodarczego

Zadanie do domu

Lista płac- naliczono wynagrodzenia dla pracowników 80 000, z czego połowa na produkcję, 25% na wydział 8, reszta zarząd. Pk- składki ZUS obciążające pracodawcę- łącznie 3 000.

Rozwiązanie w piątek. Do usłyszenia! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.