Inne modele rachunku kosztów

Witajcie 😊

Dzisiaj parę słów na temat innych modeli rachunków kosztów. Odgrywają one mniejszą rolę w rachunku kosztów, dlatego wszystkie omówię w jednym artykule.

Wyróżniamy:

 1. Rachunek kosztów standardowych
 2. Rachunek kosztów działań
 3. Rachunek kosztów klienta
 4. Rachunek kosztów docelowych

Rachunek kosztów standardowych

Oparty na technicznie uzasadnionych normach zużycia zasobów (np. materiałów). Umożliwia planowanie i kontrolę kosztów w przedsiębiorstwie. Cechą charakterystyczną tego rachunku kosztów jest to, że odnoszone są one do określonej jednostki (czynności, operacji, produktu). Nie jest to plan czy budżet kosztów, ale standardowe koszty stanowią podstawę budżetu kosztów.

Jak ustalić techniczne normy zużycia? Mogą być one opracowane w oparciu o dane dotyczące zużycia czynników produkcji w poprzednich okresach lub o założenia techniczne. Do rachunku kosztów standardowych potrzebujemy także informacji o cenie, za którą dany towar/materiał może być sprzedany.

Wzór na standardowy koszt:

Teoria nic nam nie mówi, więc przejdziemy do zadania 😉

Zadanie nr 1

W przedsiębiorstwie produkowany jest produkt Y. Do jego produkcji zużywa się 4 różne materiały. Techniczne normy zużycia materiałów i ich ceny przedstawia poniższa tabela. Ustal standard kosztów dla produktu Y.

Rozwiązanie

Rachunek kosztów działań (rachunek ABC) odgrywa coraz większą rolę i warto umieć go policzyć, dlatego następny wpis będzie właśnie o nim 😉

Rachunek kosztów klienta

Związany z kosztami sprzedaży. Służy do zarządzania procesem sprzedaży, a jego celem jest dostarczenie informacji o kosztach obsługi poszczególnych odbiorców. Dlaczego w ogóle powstał taki rachunek kosztów? Ponieważ wielkość sprzedaży i wyniki ekonomiczne zależą od relacji z klientami, a nie tylko od jakości produktów, towarów czy usług.

Co wpływa na relacje z klientami i jak to wpływa na koszty sprzedaży?

Prowadzenie takiego rachunku kosztów jest możliwe tylko wtedy gdy jest prowadzona ewidencja kosztów i przychodów oraz należy stosować wielopoziomowy rachunek zysków i strat.

Zadanie nr 2

Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty 4 grupom klientów:

 • Duże sieci handlowe (1 grupa)
 • Hurtownicy lokalni (2 grupa)
 • Hurtownicy spoza regionu (3 grupa)
 • Pozostali (4 grupa).

Przychody i koszty związane z produkcją i sprzedażą zawiera poniższa tabela. Dokonaj oceny opłacalności klientów (poszczególnych grup).

Rozwiązanie

Ocena opłacalności dokonywana jest w oparciu o wskaźniki rentowności sprzedaży dla poszczególnych grup liczone na podstawie marży brutto różnych stopni.

Analiza tej tabeli:

Najmniej rentowną grupą klientów jest grupa I, czyli duże sieci handlowe. Jest to grupa najbardziej wymagająca, ponieważ produkty są dostarczane na koszt producenta oraz są wysokie koszty obsługi reklamacji tych klientów w kosztach sprzedaży.

Rachunek kosztów docelowych

Podstawą utworzenia tego rachunku kosztów docelowych jest przekonanie, że o większości kosztów produktów przesądza się na etapie ich projektowania. Jego przedmiotem są koszty nieistniejących produktów. Celem rachunku kosztów jest identyfikacja i wykorzystanie wszystkich możliwych rezerw kosztowych we wszystkich fazach cyklu produktów. Podział kosztów ze względu na fazy produktu wskazuje tabela:

Obliczenia tego rachunku kosztów działań jest bardzo skomplikowane ze względu na 3 metody liczenia (top down, bottom up, połączenie tych dwóch metod).

Koszt jednostkowy produktu wylicza się ze wzoru:

Na dziś to tyle. W razie pytań zapraszam do komentowania oraz kontaktu mailowego. A w następnym wpisie rachunek ABC. Do usłyszenia i miłego weekendu! 😊

2 thoughts on “Inne modele rachunku kosztów

 1. witam serdecznie
  czy mogłaby pani przybliżyć, jak poprawnie wykonać przykład na podstawie rachunku kosztów docelowych ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.