Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Witajcie! 😊

W pierwszej kolejności chciałabym Was przeprosić za moje gapiostwo. W ubiegły piątek wyskoczył błąd systemu, a ja nie spojrzałam, że się post nie opublikował. Ale z pewnością Wam to wynagrodzę! Jeszcze dzisiaj opublikuję drugi wpis. W pierwszej kolejności ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zapraszam do czytania 😊

Czym jest ryczałt?

Jest to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Uregulowana w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Forma ryczałtu jest przeznaczona dla konkretnej grupy podatników. Z tej formy nie mogą korzystać osoby, które:

 • opłacają podatek w formie karty podatkowej (inna uproszczona forma)
 • korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego
 • osiągają dochody m.in. z prowadzenia aptek czy lombardów.

Warunki ryczałtu

Forma jest skierowana przede wszystkim dla osób fizycznych prowadzących działalność samodzielnie, w formie spółki cywilnej czy spółki jawnej. Podatnicy nie mogą uzyskać w poprzednim roku podatkowym:

 1. przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości wyższej niż 250 000 euro lub
 2. przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki w wysokości przychodów wspólników (zgodnie z ustawami podatnikami spółek osobowych, np. jawnej są wspólnicy, a nie spółka) wyższej niż 250 000 euro.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania jest podstawową różnicą między ryczałtem a innymi formami opodatkowania, ponieważ podstawą opodatkowania jest tutaj przychód. Nie występują koszty uzyskania przychodu, dlatego ta forma jest korzystna dla podatników, którzy ponoszą niewielkie koszty. Skierowana głównie do podatników, prowadzących niewielkich rozmiarów działalność gospodarczą. Podatnicy mogą jednak dokonywać odliczeń od przychodów:

 • zapłacone składki ZUS
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego
 • koszty z tytułu odsetek od kredytów hipotecznych.

Od podatku można odliczyć ubezpieczenie na składkę zdrowotną.

Stawki

Stawki ryczałtu są procentowe, mają charakter liniowy i są zróżnicowane ze względu na rodzaj prowadzonej działalności:

 • 20 %- wolne zawody,
 • 17 %- przychody z niektórych usług,
 • 8,5 %- najem prywatny, działalności usługowa,
 • 5,5 %- działalność budowlana i wytwórcza,
 • 3 %- działalność gastronomiczna

Obowiązki ewidencyjne

Jest to uproszczona forma głównie ze względu na umniejszone obowiązki ewidencyjne. Podatnik musi prowadzić następujące ewidencje:

 1. Ewidencja środków trwałych
 2. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 3. Ewidencja wyposażenia
 4. Ewidencja przychodów (najważniejsza, na jej podstawie ustala się podstawę opodatkowania).

Ponadto podatnik musi posiadać i przechowywać dowody zakupu, opłacać zaliczkę na podatek w trybie miesięcznym lub kwartalnym oraz składać roczne zeznanie podatkowe.

Zalety

 • niskie stawki podatkowe
 • uproszczona ewidencja
 • możliwość opłacania zaliczek na podatek w formie kwartalnej

Wady

 • niezbędne jest spełnienie warunku dotyczącego przychodów w poprzednim roku podatkowym (nie wyższej niż 250 tys. euro)
 • brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów
 • brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci (tylko na zasadach ogólnych)
 • brak możliwości rozliczania z małżonkiem (tzw. kumulacja podatkowa) lub samotnie wychowywanym dzieckiem (tylko na zasadach ogólnych)

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia następnym razem! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.