VAT-9M

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat deklaracji VAT-9M. Jak sama deklaracja wskazuje jest to deklaracja, którą składają

„Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami”

 Podsyłam link do deklaracji:

VAT-9M

Wiemy już kto musi złożyć tą deklarację. Ale co muszę dokonać? Dokonują oni importu usług, czyli kupują usługę od kontrahenta z zagranicy, ale świadczenie usług jest tak naprawdę w Polsce (do tego odwołują się art. 28b-28n). Mogą też dokonywać nabycia towarów (usług) i są oni podatnikami.

Termin złożenia

Deklarację składamy do 25. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli dzień zakupu towaru (lub usługi).

Deklaracja

Tak naprawdę jak zrozumiecie jak sporządzić VAT-7 to każda inna deklaracja sprowadza się do prześledzenia przepisów odsyłających. Część A i B pozostają niezmienione:

Podobnie jak w VAT-8 nie ma podatku naliczonego, występuje jedynie rozliczenie podatku. Jest to związane z tym, że podatnik składający deklarację nie jest podatnikiem VAT czynnym.

Skoro jest to podatek należny to pozycja nr 18 wykazuje kwotę podatku, którą należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Pozostałe pozycje zostały omówione przy VAT-7 i VAT-8.

I na sam koniec podpis podatnika, data wypełnienia, telefon oraz adnotacje Urzędu Skarbowego. Największą trudnością podatnika jest tak naprawdę zrozumienie, którą deklarację powinien złożyć. A jak nadal nie wiadomo którą to radzę zapytać księgową- one wszystko wiedzą 🙂

Pozdrawiam,

Asia (i do usłyszenia! :))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.