Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o imporcie towarów

Witajcie! 🙂

Kolejny wpis z serii “Wszystko, co powinieneś wiedzieć o”. A tym razem o imporcie towarów. Definicja zawarta jest w art. 2 pkt 7:

Import towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej

A więc to taka sytuacja:

Podatnik VAT

Podmiotem, który wykazuje VAT w deklaracji z tytułu importu towarów jest nabywca. Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Obowiązek podatkowy dla VAT

Zgodnie z art. 19a ust. 9 obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11. Import towarów może być związany z następującymi procedurami:

  • uszlachetnienia czynnego,
  • składowania celnego,
  • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych,
  • tranzytu,
  • wolnego obszaru celnego.
Kurs dla VAT

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi. Oznacza to że powinno się przyjąć kurs określony w dokumencie celnym, którym jest SAD lub PZC (poświadczenie zgłoszenia celnego). Została tam określona wartość celna danego towaru.

Deklaracja VAT

W deklaracji VAT import towarów wykazujemy jako podatek naliczony (przy zakupie). Deklaracja VAT jest zróżnicowana ze względu na rodzaj podatnika: czy jest to podatnik vat czynny, czy zwolniony a może podatnik rolnik, przedstawiciel podatkowy. Wszelkie deklaracje zostały już omówione, dlatego odsyłam do innych artykułów:
VAT

Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w piątek! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.