Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o WDT (cz. 2)

Witajcie! 🙂

Jak minął weekend? Mam nadzieję, że pozytywnie 🙂 Dzisiaj kontynuujemy temat związany z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Pierwsze co musicie wiedzieć to to, że WDT podlega stawce 0%. Żeby jednak nie było tak łatwo, nabywca i dostawca muszą spełnić określone warunki.

Art. 41 ust 3: 
W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42

Po pierwsze, oboje muszą być podatnikami VAT-UE oraz oboje wykazują daną transakcję w deklaracji podatkowej. Dostawca wykazuje WDT, a nabywca- WNT.

Wyjątkami od tej zasady objęta jest wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu, dla których jak wiemy podatnik nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

Dokumenty

Ostatnim warunkiem jest udokumentowanie transakcji. Zasadniczo nie ma z tym problemu, ponieważ w jakiś sposób trzeba dostarczyć towar do kontrahenta.

Zazwyczaj są to dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi) –> art. 43 ust. 3. Mowa tutaj o tzw. CMR, czyli dokumentach potwierdzających, że towar został wywieziony z Polski np. do Francji.

Ustawa dopuszcza jednak inne rodzaje dokumentów, a w tym:

  • specyfikacja sztuk ładunku,
  • korespondencja z kontrahentem,
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar,
  • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, np. oświadczenie kontrahenta, że otrzymał dany towar.

Deklaracje VAT

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wykazujemy w deklaracji VAT ze stawką 0%, o ile spełnimy wyżej wymienione warunki. Deklaracje VAT są zróżnicowane ze względu na podatnika, dlatego WDT pojawia się w kilku deklaracjach. Więcej na ten temat w linkach 🙂

VAT-UE

VAT-7

VAT 10 i VAT 11

VAT-13

Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w piątek! 🙂

2 thoughts on “Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o WDT (cz. 2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.