Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o WNT (cz. 2)

Witajcie! 🙂

Dzisiaj kontynuujemy temat dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zacznijmy od tego kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jaką kwotę wykazać jako podstawę opodatkowania i kiedy możemy odliczyć VAT. Zapraszam do czytania! 🙂

Podstawa opodatkowania

Inaczej mówiąc, od jakiej kwoty liczymy VAT i wykazujemy w deklaracji. Podstawą opodatkowania w WNT jest wszystko, co jest zapłatą, którą dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, otrzymał z tytułu sprzedaży od nabywcy towarów, usługobiorcy czy osoby trzeciej. Do tej kwoty wliczają się także:

  • dotacje
  • subwencje
  • dopłaty
  • podatki
  • cło
  • koszty dodatkowe (prowizje, transport, ubezpieczenie)
Obowiązek podatkowy

W przypadku WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Kontrahent może wystawić fakturę do 15 dnia następnego miesiąca.

Przykład: kontrahent z Francji wystawił fakturę za nabycie towarów 31.08.2017 r. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji powstanie w sierpniu 2017 r.

Wyobraźmy sobie sytuację, że podatnik wystawi fakturę 14. września za towary, które zostały dostarczone 28 sierpnia. Obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą powstanie we wrześniu 2017 r.

Czy kontrahent może wystawić fakturę wcześniej? Tak, jest to możliwe 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Wówczas podobnie jak w pozostałych przypadkach obowiązek podatkowy jest zgodny z datą faktury.

środki transportu to inna kategoria WNT. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania towarów, ale nie później niż z chwilą otrzymania faktury. Przykład: nowy środek transportu otrzymaliśmy 29 lutego br. Faktura została wystawiona 3 marca br. Obowiązek podatkowy powstał 29 lutego (wtedy otrzymaliśmy towar).

Odliczenie VAT

Pewnie wiecie, że od WNT odliczamy VAT, ale wykazujemy jednocześnie podatek naliczony i podatek należny. Ważne jest to, że odliczyć VAT możemy tylko w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to że jeżeli otrzymamy fakturę we wrześniu, ale obowiązek podatkowy dotyczył lipca to musimy skorygować deklarację VAT za lipiec i wykazać WNT.

WNT w deklaracji

O tym już pisałam sporo, dlatego podsyłam tylko linki. W zależności od rodzaju podatnika i jego statusu na gruncie VAT składana jest odpowiednia deklaracja.

VAT-UE

VAT 10 i VAT 11

VAT-8

VAT-7

Faktura

Jeszcze jedna sprawa, faktura, która przychodzi od kontrahenta zazwyczaj jest w walucie obcej. Aby ująć ją w księgach, niezbędne jest przeliczenie na walutę polską. Wtedy bierzemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury. Kursy te są publikowane każdego dnia na tej stronie:

Kursy walut NBP

Wystarczy wybrać odpowiedni miesiąc i dzień.

Przykład: faktura została wystawiona 3 listopada 2017 r. Do przeliczenia bierzemy poprzedni dzień roboczy czyli 2 listopada. Ale wyobraźmy sobie, że fakturę wystawiono 30 października br. Jest to poniedziałek, a więc poprzednim dniem roboczym jest piątek 27 października.

Mam nadzieję, że WNT nie jest już dla Was problemem. W razie pytań służę pomocą. I do usłyszenia w poniedziałek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.