Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ujęciu podatkowym

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat ZFŚS według prawa podatkowego. Jest to fundusz tworzony przez pracodawcę, jeżeli na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wtedy jest to obligatoryjne (ustawowo). Jednak pracodawca może utworzyć ZFŚS także wtedy gdy nie osiągnął tego limitu. Jest to przywilej, a nie mus. Więcej na temat samego ZFŚS poniżej:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZFŚS obligatoryjny

ZFŚS polega na dokonywaniu corocznych odpisów, a następnie przelaniu środków na wyodrębniony rachunek bankowy.  Ogólnie wszystkie odpisy i zwiększenia mające na celu zwiększenie funduszy nie stanowią KUP. Jednak jest wyjątek. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest kosztem uzyskania przychodów. Jest tylko jeden warunek. Odpis ten musi zostać przekazany, wyodrębniony na specjalnym rachunku bankowym. Momentem zaliczenia do KUP odpisów jest moment przelania środków pieniężnych i nie ma znaczenia ujęcie ZFŚS w kosztach bilansowych.

ZFŚS dobrowolny

Ustawodawca dał dużą swobodę dla pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 50 osób (PEŁNE ETATY). Może on tworzyć Fundusz albo może wypłacać świadczenia urlopowe. Jeżeli pracodawca będzie chciał utworzyć Fundusz to odpisy i zwiększenia mogą być zaliczone do KUP, o ile oczywiście środki te zostaną przelane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dla przypomnienia dodam także obowiązkowe terminy przelania środków pieniężnych na rachunek ZFŚS:

  1. do 31 maja- co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów,
  2. do 30 września- pozostałą część odpisów.

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w piątek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.