KSR 4- Utrata wartości aktywów

Witajcie 🙂

Aktywa musimy wykazywać w bilansie w ich faktycznej wysokości. Co się dzieje wtedy jeżeli w wyniku pewnych okoliczności wartość w bilansie nie jest równa realnej wartości aktywa? Wtedy musimy zajrzeć do KSR 4, czyli Utrata wartości aktywów. Continue reading “KSR 4- Utrata wartości aktywów”

Odpisy aktualizujące należności

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat odpisów aktualizujących należności. Należności powstają przy transakcjach z kontrahentami (my sprzedajemy lub świadczymy usługi).Nie zawsze jednak mamy pewność czy ten kontrahent nam zapłaci. Continue reading “Odpisy aktualizujące należności”

Przychody i koszty, czyli jaki rachunek zysków i strat

Witajcie 🙂

W pierwszej kolejności rozwiążę przykład, który był do domu. Oto jego treść:

Salda początkowe:

  • rachunek bankowy 400 zł
  • materiały 500 zł
  • zobowiązania wobec dostawców 150 zł
  • należności wobec odbiorców 300 zł

Zakupiono materiały u kontrahenta, które przyjęto do magazynu (wartość 300 zł). Zapłata nastąpi za 7 dni (odroczony termin płatności). Zaksięguj operację i zamknij konta. Continue reading “Przychody i koszty, czyli jaki rachunek zysków i strat”