KSR 10- Umowy o partnerstwie i nie tylko

Witajcie 😊

Dzisiaj ostatni Krajowy Standard Rachunkowości- Umowy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. W ostatnim wpisie pisałam, że jest to świeży KSR, ponieważ został opublikowany 26 kwietnia 2016 r. Jego celem jest określenie zasad wyceny i ujęcia aktywów, pasywów, przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prawnym. Continue reading “KSR 10- Umowy o partnerstwie i nie tylko”

KSR 9- Sprawozdanie z działalności

Witajcie 😊

Czy wiecie jak powinno sporządzać się sprawozdanie z działalności jednostki i czym ono w ogóle jest? Jest to sprawozdanie opisowo-liczbowe, które wskazuje na specyfikę działalności jednostki, przedstawia jej osiągnięcia oraz zamierzenia. Co ważne, nie ma wzorca tego sprawozdania. Continue reading “KSR 9- Sprawozdanie z działalności”

KSR 8- Działalność deweloperska

Witajcie 😊

Działalność deweloperska to bardzo specyficzna branża. Tak bardzo specyficzna, że Komitet Standardów Rachunkowości uznał konieczność wyjaśnienia zasad rachunkowości w osobnym standardzie. Standard ten dotyczy każdej działalności deweloperskiej bez względu na formę prawną działalności. Dotyczy on także spółek celowych. Continue reading “KSR 8- Działalność deweloperska”

KSR 7- Zmiany w księgach rachunkowych

Witajcie 😊

W pierwszej kolejności chciałabym prosić Was o wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie głównej po prawej stronie. Mam wiele pomysłów na kolejne tematy i nie mogę się zdecydować, dlatego proszę o pomoc w wyborze. Ankieta trwa tydzień do 17 marca do godz. 20 😉 Continue reading “KSR 7- Zmiany w księgach rachunkowych”

KSR 5- najem, dzierżawa czy leasing?

Witajcie 🙂

Przed nami KSR 5- Leasing, najem, dzierżawa. Leasing omówiłam już wcześniej(Leasing- co to takiego?). Dzisiaj skupię się na umowie najmu i dzierżawy. Kilka podstawowy faktów dotyczących standardu:

  • dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu nazwanych w Kodeksie cywilnym, umów najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym charakterze,
  • przedmiotem umów są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
  • nie dotyczy umów wynikających z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Continue reading “KSR 5- najem, dzierżawa czy leasing?”

KSR 4- Utrata wartości aktywów

Witajcie 🙂

Aktywa musimy wykazywać w bilansie w ich faktycznej wysokości. Co się dzieje wtedy jeżeli w wyniku pewnych okoliczności wartość w bilansie nie jest równa realnej wartości aktywa? Wtedy musimy zajrzeć do KSR 4, czyli Utrata wartości aktywów. Continue reading “KSR 4- Utrata wartości aktywów”

KSR 3- Niezakończone usługi budowlane

Witajcie w nowym miesiącu 🙂

Dzisiaj na temat KSR 3- Niezakończone usługi budowlane. Nie ukrywam, że to ciężki temat, ale skoro ja jakoś przez niego przebrnęłam to Wy też dacie radę. Zapraszam do czytania 😉 Continue reading “KSR 3- Niezakończone usługi budowlane”

Krajowe standardy rachunkowości

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat Krajowych Standardów Rachunkowości. Większość pewnie nic o nich nie słyszała. Minister Finansów w 2001 r. w formie rozporządzenia powołał Komitet Standardów Rachunkowości. Składa się z 18 członków, którzy są powoływali na 2-letnią kadencję. Continue reading “Krajowe standardy rachunkowości”