Dodatki do wynagrodzenia- karnet na siłownię, pakiet medyczny

Witajcie! 😊

Dziś na temat pracowników. Kiedyś sytuacja dodatkowych benefitów do wynagrodzenia była mniej popularna. Obecnie praktycznie w każdej ofercie pracy pracodawca zapewnia dostęp do karnetów na siłownię czy pakiet medyczny w promocyjnej cenie. Oznacza to tyle, że pewną część płaci pracodawca, a drugą część pracownik. Czy pracodawca może te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? I co z odliczeniem VATu? Zachęcam do czytania! 😉 Continue reading “Dodatki do wynagrodzenia- karnet na siłownię, pakiet medyczny”

Formy opodatkowania osób fizycznych

Witajcie 😊

Dzisiaj trochę na temat form opodatkowania. Wyróżniamy 4 formy opodatkowania osób fizycznych:

 1. Zasady ogólne
 2. Podatek liniowy
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 4. Karta podatkowa

Temat na dziś: zasady ogólne. Uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Continue reading “Formy opodatkowania osób fizycznych”

Wynik finansowy- różnice w prawie bilansowym i podatkowym

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to ustawa, którą stosuje się do osób posiadających osobowość prawną. Znalazłam na stronie [link] trafną definicję tego pojęcia: Continue reading “Wynik finansowy- różnice w prawie bilansowym i podatkowym”

Próg rentowności, czyli jak zyskać

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat progu rentowności. Każde przedsiębiorstwo marzy o zysku. Zysk to nadwyżka przychodów nad kosztami w danym okresie. Jeżeli koszty przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą. Próg rentowności umożliwia określenie wielkości sprzedaży koniecznej dla pokrycia poniesionych kosztów. Continue reading “Próg rentowności, czyli jak zyskać”

KSR 5- najem, dzierżawa czy leasing?

Witajcie 🙂

Przed nami KSR 5- Leasing, najem, dzierżawa. Leasing omówiłam już wcześniej(Leasing- co to takiego?). Dzisiaj skupię się na umowie najmu i dzierżawy. Kilka podstawowy faktów dotyczących standardu:

 • dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu nazwanych w Kodeksie cywilnym, umów najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym charakterze,
 • przedmiotem umów są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • nie dotyczy umów wynikających z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Continue reading “KSR 5- najem, dzierżawa czy leasing?”

KSR 3- Niezakończone usługi budowlane

Witajcie w nowym miesiącu 🙂

Dzisiaj na temat KSR 3- Niezakończone usługi budowlane. Nie ukrywam, że to ciężki temat, ale skoro ja jakoś przez niego przebrnęłam to Wy też dacie radę. Zapraszam do czytania 😉 Continue reading “KSR 3- Niezakończone usługi budowlane”

Inwestycje- długo czy krótkoterminowe?

Witajcie 🙂
Dzisiaj na temat inwestycji. Zaliczamy je do aktywów jednostki. Wyróżniamy inwestycje:

 • długoterminowe (zaliczane do aktywów trwałych)
 • krótkoterminowe (zaliczane do aktywów obrotowych)

Continue reading “Inwestycje- długo czy krótkoterminowe?”

Leasing ze strony finansującego

Cześć cześć 😉

Dzisiaj ostatni artykuł odnośnie leasingu, czyli jak księguje go finansujący. Oddaje on do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków korzystającemu. W zamian za to finansujący uzyskuje przychody. Ewidencja przychodów jest uzależniona od rodzaju leasingu oraz od tego czy jest to podstawowa działalność jednostki, czy może dodatkowa.

Continue reading “Leasing ze strony finansującego”

Przychody i koszty, czyli jaki rachunek zysków i strat

Witajcie 🙂

W pierwszej kolejności rozwiążę przykład, który był do domu. Oto jego treść:

Salda początkowe:

 • rachunek bankowy 400 zł
 • materiały 500 zł
 • zobowiązania wobec dostawców 150 zł
 • należności wobec odbiorców 300 zł

Zakupiono materiały u kontrahenta, które przyjęto do magazynu (wartość 300 zł). Zapłata nastąpi za 7 dni (odroczony termin płatności). Zaksięguj operację i zamknij konta. Continue reading “Przychody i koszty, czyli jaki rachunek zysków i strat”