Jak zostać księgowym?- zadania część 2

Witajcie 😊

Wróciłam. Odpoczęłam. Jestem gotowa do pracy. Na początku rozwiążę zadanie, które było do domu 😉

Zadanie do domu

W styczniu 2014 roku miały miejsce następujące zdarzenia:

 1. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy meble o wartości początkowej 5 000 i dotychczasowym umorzeniu 3 000.
 2. Otrzymano fakturę za zakupione towary o wartości 3 000 zł+ 23% VAT. Towary przyjęto w cenie zakupu.
 3. WB- otrzymano odszkodowanie za straty w pożarze 1 500.
 4. Wycofano z używania środek trwały-komputer o wartości początkowej 4 500 i umorzeniu 4 300 ze względu na przestarzałość technologii.
 5. Sprzedano towary, wartość brutto 12 300. WZ- 8 000.
 6. Wydano z magazynu materiały biurowe dla działu księgowości 5 000.
 7. Naliczono amortyzację w wysokości 400 za bieżący miesiąc.

Polecenie:

Zaksięguj powyższe operacje. Spółka prowadzi ewidencję wyłącznie w układzie rodzajowym.

Rozwiązanie

Zadanie nr 1

Otrzymano fakturę za zakupioną polisę ubezpieczeniową dla zarządu za 6 miesięcy z góry 6 000+23% Rozlicz dwa pierwsze miesiące. Zapłacono czekiem rozrachunkowym całość. Spółka prowadzi ewidencję w układzie rodzajowym i funkcjonalnym.

Podpowiedź: Jeżeli zadanie jest skomplikowane i być może nie wiecie, jak zaksięgować którąś z operacji, zacznijcie od początku. W tym przypadku zaczynamy od faktury w układzie rodzajowym, potem w układzie funkcjonalnym, rozliczamy 2 miesiące i na końcu płacimy.

Rozwiązanie

 1. Faktura za zakup polisy ubezpieczeniowej w układzie rodzajowym
 2. Przeksięgowanie kosztów rodzajowych do rozliczenia w czasie (jest to wydatek z góry, dlatego księgujemy na rozliczeniach międzyokresowych kosztów czynne)
 3. Przeksięgowanie kosztów w pierwszym miesiącu
 4. Przeksięgowanie kosztów w drugim miesiącu
 5. Zapłata czekiem rozrachunkowym dostawcy.

Zadanie nr 2

Wystawiono fakturę za sprzedane zbędne materiały w cenie sprzedaży 5 000+23%. Wz- 3 000. Kp- 2 500, Czek rozrachunkowy- 600, reszta weksel- suma wekslowa 5 000.

Rozwiązanie

 1. FaVAT- sprzedaż zbędnych materiałów
 2. WZ- wydanie materiałów
 3. Kp
 4. Pk- otrzymanie czeku rozrachunkowego
 5. Pk- otrzymanie weksla od kontrahenta

Zadanie do domu

Otrzymano fakturę za zakupiony komputer w cenie 2 000+ VAT 23%. Montaż kosztował 500 zł+ VAT 23%. PT- komputer. Zaksięguj miesięczne zużycie. Czas użytkowania 2 lata. Po dwóch miesiącach komputer sprzedano. Cena sprzedaży 3 000+ 23% VAT. FaVAT, LT.

Do usłyszenia w środę! 😊

4 thoughts on “Jak zostać księgowym?- zadania część 2

 1. cześć, czy rozliczenie kosztów w pierwszym i w drugim miesiacu nie powinno wynosic po 500 zlotych? (6000 zielone na 12 miesiecu)

  1. Cześć, dzięki za uwagę! Pierwotna treść, którą rozwiązywałam miała 6 miesięcy i wtedy byłoby 1000 zł, w przypadku gdy mamy 12 miesięcy – 500 zł. Poprawiłam już treść zadania. Jeszcze raz dziękuję! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.