Jak zostać księgowym?- zadania część 8

Witajcie 😊

Dzisiaj zadania z tematu ZFŚS, funduszu własnego oraz wyceny akcji. Zapraszam do wspólnego rozwiązywania! 😉

Zadanie do domu

Salda wybranych kont na początek okresu:

Kasa                                                                                           7 000

Rachunek bieżący                                                           100 000

Rachunek ZFŚS                                                                   25 000

Pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS                   3 000

ZFŚS                                                                                         28 000

W danym okresie nastąpiły zdarzenia:

 1. Wypłacono z kasy bezzwrotne świadczenie socjalne w wysokości 600 zł (na wniosek pracownika).
 2. Pracownik zwrócił do kasy pobraną pożyczkę (z ZFŚS) w kwocie 1 200 zł (odsetki 200 zł).
 3. Wypłacono z kasy pożyczkę ze środków ZFŚS na wniosek pracownika w kwocie 2 000 zł.
 4. Naliczono odpis na ZFŚS w kwocie 9 000 zł.
 5. Przelano środki z rachunku bieżącego na rachunek ZFŚS (kwota z operacji nr 4).
 6. WB (rachunek ZFŚS)- naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku w kwocie 30 zł.

Zaksięguj powyższe operacje. Oblicz wartość środków na rachunku bankowym ZFŚS, udzielonych pożyczek oraz źródeł finansowania aktywów.

Rozwiązanie

Zadanie nr 1

Sporządzono akt założycielski i statut spółki akcyjnej, w którym określono:

 • kapitał podstawowy wynosi 900 000 zł i obejmowany jest przez osoby fizyczne i prawne,
 • spółka wyemituje 3 000 szt. Akcji,
 • wartość nominalna (równa wartości emisyjnej) jednej akcji wynosi 300 zł,
 • wszystkie akcje obejmowane są za wkłady pieniężne,
 • przed zgłoszeniem do KRS akcjonariusze mają wpłacić 25% obejmowanych akcji.

W okresie organizacji spółki wystąpiły operacje gospodarcze:

 1. WB- otrzymano wpłatę od akcjonariuszy (tytułem objęcia 3 000 szt. Akcji)
 2. WB- zapłacono koszty związane z emisją w kwocie 10 000 zł (wydatki pokrywają się z ich naliczeniem).
 3. Złożono dokumenty do KRS.
 4. Otrzymano dokumenty potwierdzające zarejestrowanie spółki.

Zaksięguj powyższe operacje.

Rozwiązanie

Obliczenia do operacji 1:

Zadanie nr 2

Spółka nabyła:

 1. 50 szt. akcji spółki A po cenie 30 zł za akcję,
 2. 100 szt. akcji spółki B po cenie 60 zł za akcję.

Prowizja maklera oraz inne koszty transakcji wyniosły 300 zł.

Spółka sprzedała 40 szt. akcji spółki A po cenie 40 zł za akcję.

Oblicz wartość nabytych akcji w cenie nabycia, rozlicz koszty transakcji oraz oblicz zysk ze sprzedaży akcji.

Rozwiązanie

Łączna wartość nabytych akcji w cenie nabycia

Rozliczenie kosztów transakcji

Wycena akcji

Odsprzedaż akcji

Zadanie do domu

Spółka (podatnik VAT) wynajęła biuro na pierwsze półrocze. Planowany koszt najmu wynosi 240 000 zł. W kwietniu otrzymano fakturę VAT o wartości netto 252 000 zł. Zaksięguj raty kosztów za całe pół roku w układzie rodzajowym.

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w środę! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.