KSR 9- Sprawozdanie z działalności

Witajcie 😊

Czy wiecie jak powinno sporządzać się sprawozdanie z działalności jednostki i czym ono w ogóle jest? Jest to sprawozdanie opisowo-liczbowe, które wskazuje na specyfikę działalności jednostki, przedstawia jej osiągnięcia oraz zamierzenia. Co ważne, nie ma wzorca tego sprawozdania.

Kto sporządza sprawozdanie z działalności?

Wyłącznie osoby prawne określone w art. 49 i 55 ustawy o rachunkowości. A są to:

 • spółki kapitałowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • spółki jawne i komandytowe, jeżeli wszystkimi wspólnikami, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność są w/w spółki,
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte oraz alternatywne spółki inwestycyjne,
 • grupa kapitałowa.

Cel sprawozdania

Celem sprawozdania jest wzbogacenie wiedzy o jednostce dzięki dostarczeniu istotnych informacji uzupełniających sprawozdanie finansowe oraz informacji dodatkowych.

Zawiera co najmniej:

 • omówienie i ocena działalności, wyników,
 • wskazanie istotnych czynników ryzyka,
 • opis najważniejszych zagrożeń,
 • przewidywany rozwój,
 • informacje dotyczące zamierzeń jednostki.

Jakie cechy powinno mieć sprawozdanie z działalności?

Co musi zawierać sprawozdanie z działalności?

W pierwszej kolejności należy podać nazwę jednostki i jej siedzibę, formę prawną, zakres działalności, strukturę własności kapitału i skład zarządu.

Są to minimalne wymogi sprawozdania z działalności, co oznacza, że jednostka musi ocenić, które informacje są niezbędne do wskazania i które mogą być ważne dla potencjalnego odbiorcy.

Jest to bardzo króciutki KSR, dlatego na tym dzisiaj zakończę. Został już tylko jeden KSR 10. Świeżynka można powiedzieć 😉 Przypominam o ankiecie, jak wybierzecie, tak zrobię. Do usłyszenia! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.