Obrót materiałowy

Witajcie 🙂

Dzisiaj ciąg dalszy dotyczący materiałów, czyli jak je wydajemy, jak liczymy odchylenia i jak rozliczamy koszty zakupu. Jeżeli macie z jakimś tematem problemy, dajcie znać, mogę zrobić osobny artykuł z księgowaniami 😉

Rozchód materiałów

Materiały, które wydajemy wyceniamy w tej samej cenie, po której przyjęliśmy je na stan. Sposób wydawania materiałów reguluje art. 34 ust. 4 uor. W przypadku zmiennych cen ewidencyjnych wydajemy według:

  1. metody FIFO- pierwsze przyszło- pierwsze wyszło
  2. metody LIFO- ostatnie przyszło- pierwsze wyszło
  3. cen przeciętnych- średnia ważona cen zapasu
  4. szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen materiałów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć

Jeżeli materiały wyceniamy według stałych cen ewidencyjnych, musimy na bieżąco (lub okresowo) rozliczać odchylenia przypadające na rozchód.

Tak naprawdę w praktyce zdarza się rzadko stosowanie zmiennych cen ewidencyjnych. Występuje to zazwyczaj wtedy gdy przedsiębiorstwa produkują jeden określony produkt. W przypadku wielu produktów jest to etap czasochłonny, dlatego najczęściej stosowane są stałe ceny ewidencyjne i w takich je wydajemy.

Jak liczymy odchylenia przypadające na rozchód?

W pierwszej kolejności liczymy wskaźnik narzutu odchyleń:

Jak już mamy wskaźnik narzutu odchyleń to możemy obliczyć odchylenia przypadające na dany rozchód:

Jest to tzw. metoda narzutu przeciętnego.

Rozliczenie kosztów zakupu

  • metoda narzutu przeciętnego
  • koszty zakupu mogą jedynie zwiększać wartość zużycia i zapasu

Koszty zakupu rozliczamy analogicznie do odchyleń (ten sam sposób), ale dotyczy to tylko wyceny materiałów według ceny nabycia. Koszty zwiększają wartość zużycia i zapasu, czyli jak już ustalimy jaka część kosztów przypada na rozchód to księgujemy to na takich kontach:

RMK zakupu MA

Koszty „5” (produkcji, zarządu, wydziałowe, handlowe) WN

Zrobię jeden przykład całościowy, kończący tematykę materiałów 🙂

Przykład

Jednostka rozlicza materiały wg ceny nabycia do bilansu. Do bieżącej ewidencji przyjęła stałe ceny ewidencyjne na poziomie ceny zakupu. Jednostka koszty zakupu księguje na RMK zakupu i rozlicza je na koniec miesiąca.

Stany kont:

To tyle na dzisiaj. W następnym wpisie omówię towary i ich wycenę. Do usłyszenia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.