Towary, czyli obrót towarowy

Witajcie 😉

Co to są towary już wiecie. Tak dla przypomnienia są to przedmioty kupowane do dalszej odsprzedaży. Różnią się one od materiałów, które wykorzystujemy w produkcji, dlatego jest też inna ich ewidencja. Zapraszam do czytania! 🙂

Formy obrotu towarowego możemy podzielić ze względu na zasięg działalności handlowej:

 1. Obrót towarowy krajowy- dokonywany na terytorium RP
 2. Obrót towarowy zagraniczny:
  • Wewnątrzwspólnotowy- dokonywany między podatnikami VAT UE, czyli między państwami członkowskimi
  • Eksport, import- dokonywany z państwami trzecimi, czyli takimi, które nie wchodzą w skład UE

W obrocie towarowy wyróżniamy szczeble obrotu towarowego:

1) Zbyt- czyli PRODUCENT -> sprzedaje po cenie zbytu brutto

2) Hurt- czyli HURTOWNIK -> sprzedaje po cenie hurtowej brutto

3) Detal- czyli DETALISTA -> sprzedaje po cenie detalicznej brutto

W praktyce spotyka się także z pojęciem marży handlowej, które wyjaśnia schemat:

HURT

W przypadku hurtu mamy do czynienia z marżą zarezerwowaną, która jest równa odchyleniom od cen ewidencyjnych oraz marżą zrealizowaną- są to odchylenia przypadające na wydane towary.

Tak dla przypomnienia konta:

ROD- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

RPP- rozrachunki publiczno-prawne

OCE- odchylenia od cen ewidencyjnych

 1. FaVAT za zakupione towary
 2. PZ- przyjęcie towarów po cenie ewidencyjnej
 3. Wyksięgowanie podatku VAT
 4. Zarezerwowana marża
 5. WZ- wydanie zewnętrzne towarów
 6. Zrealizowana marża- stosujemy storno czerwone, ponieważ konto: Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia to konto kosztowe (czyli księgujemy tylko po WN)

W tym przypadku powinna być także faktura VAT dla kontrahenta (nie umieściłam jej na schemacie, bo myślę, że całkowicie by to go zniekształciło). Fakturę dla odbiorcy księgujemy tak:

Przychody ze sprzedaży MA

Rozrachunki publiczno-prawne (z tytułu VAT) MA

Rozrachunki z odbiorcami WN

DETAL

W przypadku obrotu detalicznego mamy do czynienia z dwoma rodzajami odchyleń od cen ewidencyjnych:

 1. Zarezerwowana marża (z tytułu marży detalicznej)- gdy sprzedamy towary to mamy zrealizowaną marżę
 2. Zarezerwowany VAT (z tytułu podatku VAT)- gdy sprzedamy towary to mamy zrealizowany VAT

 1. FaVAT za zakupione towary
 2. Przyjęcie towaru po cenie detalicznej
 3. Wyksięgowanie podatku VAT naliczonego
 4. Zarezerwowana marża
 5. Zarezerwowany VAT
 6. Wydanie towaru odbiorcy po cenie detalicznej
 7. Paragon fiskalny (sprzedaż)
 8. Wyksięgowanie podatku VAT z paragonu fiskalnego (można od razu przy paragonie wyksięgować VAT i na koncie Przychody ze sprzedaży zaksięgować kwotę bez VATu)
 9. Zrealizowana marża na sprzedanych towarach (storno czerwone)
 10. Zrealizowany VAT na sprzedanych towarach (storno czerwone)

Jak policzyć marżę?

Mamy dwa sposoby liczenia marży:

1) Od sta

2) W stu

Na dzisiaj to wszystko. W następnym artykule opiszę wyroby gotowe. Do usłyszenia! 🙂

1 thought on “Towary, czyli obrót towarowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.