Koszty- czego jeszcze o nich nie wiemy?

Witajcie 😊

Na blogu powstała jedna nowość, a mianowicie zakładka “Download”. Znajdziecie tam potrzebne arkusze, a w tym: bilans i rachunek zysków i strat. Stronę tą będę na bieżąco uzupełniała. Dzisiaj na temat ewidencji kosztów. Sporo było już na ten temat, ponieważ zauważyłam, że początkujący księgowi mają z tym największy problem. Ale nie wyczerpałam tematu do końca, a dlaczego to zaraz się dowiecie. Zapraszam do czytania 😊

Dla przypomnienia schemat jak dzielimy koszty:

Moim celem w tym artykule nie jest powtarzanie poprzednich treści. Jeżeli nie pamiętacie podstaw rachunkowości zapraszam na poprzedni wpis (Ewidencja kosztów).

Przedsiębiorstwo ma do wyboru 3 warianty ewidencji kosztów zwykłej działalności operacyjnej:

Wariant nr 1– księgowanie tylko w kosztach układu rodzajowego -> 4

Wariant nr 2– księgowanie tylko w kosztach układu funkcjonalnego -> 5

Wariant nr 3– księgowanie w kosztach układu rodzajowego i funkcjonalnego -> 4 i 5

To, który wariant jednostka wybierze, zależy od tego jakich informacji kierownictwo potrzebuje, żeby minimalizować koszty. Dla rozbudowanych przedsiębiorstw preferowany jest wariant 3, ponieważ daje największą gamę informacji.

Księgowanie tylko w 4

Do kosztów „4” zaliczamy:

 • Amortyzację,
 • Zużycie materiałów i energii,
 • Usługi obce,
 • Podatki i opłaty,
 • Wynagrodzenia,
 • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • Pozostałe koszty rodzajowe.

W jaki sposób rozliczyć wynik finansowy w tym wariancie? Księgujemy w układzie rodzajowym (1). Wstępnie dokonujemy rozliczenia kosztów rodzajowych za pomocą konta rozliczenie kosztów (2) na koszty w bieżącym okresie (2a) i na koszty, które będziemy rozliczać w czasie. Kolejnym etapem jest rozliczenie kosztów w czasie na bieżący okres (3).

Na koniec roku obrotowego:

I. wycena zapasu wyrobów gotowych (za pomocą inwentaryzacji)

II. wycena produkcji niezakończonej (stopień jej przetworzenia)

III. przeksięgowanie kosztu własnego sprzedaży

IV. przeksięgowanie kosztów wg rodzaju (zaczynamy ustalanie wyniku finansowego)

V. przeksięgowanie salda konta: „Rozliczenie kosztów”: a) zwiększenie stanu produktów, b)zmniejszenie stanu produktów

Księgowanie tylko w 5

Podobnie jak w ewidencji 4 początkowo księgujemy na samych 5 i na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, które są kosztami do rozliczenia czasie (1). Koszty do rozliczenia w czasie i koszty zakupu rozliczamy na produkcję podstawową, koszty wydziałowe i koszty zarządu w zależności od charakteru kosztu (2). Następnie rozliczamy koszty wydziałowe na produkcję podstawową (3). Konto produkcja podstawowa mówi nam, ile wyniósł koszt wytworzenia produktów sprzedanych i czy jest jeszcze produkcja w toku. Jeżeli produkcja w toku istnieje, to zostaje przeksięgowana na koniec okresu jako produkty w toku, natomiast koszt wytworzenia przeksięgowujemy na koszt własny sprzedaży (4). Następnie koszty zarządu i koszty sprzedaży (stałe koszty, które nie wchodzą do kosztu wytworzenia) przeksięgowujemy na koszt własny sprzedaży (5). Ostatnim etapem na koniec roku obrotowego jest przeksięgowanie kosztu własnego sprzedaży na wynik finansowy (I).

 

Księgowanie w 4 i 5

Ten wariant stanowi połączenie poprzednich dwóch. W pierwszej kolejności księgujemy w 4 (1), a następnie na 5 w zależności czy ten koszt obciąża koszty bieżące (2a, 2b, 2c), czy należy go rozliczyć w czasie (2d, 2e). Rozliczeniu podlegają koszty rozliczane w czasie (3), a potem przeksięgowujemy koszty wydziałowe na produkcję podstawową (4). Ustalamy koszt wytworzenia produktów sprzedanych i przeksięgowujemy na koszt własny sprzedaży (5). Obciążają go także koszty sprzedaży i koszty zarządu (stałe koszty). Na koniec roku obrotowego przeksięgowujemy koszt własny sprzedaży na wynik finansowy.

Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób rozliczyć koszty wydziałowe. A o tym w następnym wpisie. Do usłyszenia! 😊

2 thoughts on “Koszty- czego jeszcze o nich nie wiemy?

 1. Witam,
  Mam dylemat ewidencyjny. Firma księguje koszty w układzie 4 i 5. Koszt delegacji mechanika działu utrzymania ruchu w zespole 4 księgujemy na konto rodzajowe podróży służbowych, i to jest dla mnie oczywiste. Natomiast w zespole 5 to będą koszty działalności pomocniczej czy koszty ogolnozakladowe???

  1. Witam, według mnie koszty delegacji powinno się przypisywać do kosztów 5 na podstawie stanowiska pracownika delegowanego. W tym przypadku jako koszty działalności pomocniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.