Próg rentowności, czyli jak zyskać

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat progu rentowności. Każde przedsiębiorstwo marzy o zysku. Zysk to nadwyżka przychodów nad kosztami w danym okresie. Jeżeli koszty przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą. Próg rentowności umożliwia określenie wielkości sprzedaży koniecznej dla pokrycia poniesionych kosztów. Próg rentowności oznaczamy symbolem BEP.

Od czego zależy próg rentowności?

  • Od ceny sprzedaży produktów i usług. Im cena jest wyższa, tym BEP jest niższy i na odwrót.
  • Od struktury asortymentowej sprzedaży. Chodzi tutaj oczywiście o wysoką marżę brutto produktów. Zmiana struktury asortymentowej powoduje obniżenie progu rentowności.
  • Od kosztów stałych. Nawet jeżeli przedsiębiorstwo nic nie produkuje to ponosi koszty stałe, np. wynajem biura. Przedsiębiorstwa o wysokich kosztach stałych muszą więcej sprzedaży przeznaczyć na ich pokrycie niż przedsiębiorstwa o niskim poziomie kosztów.
  • Od kosztów zmiennych. Koszty zmienne to koszty ponoszone w związku z produkcją. Ich nazwa wskazuje, że ulegają one zmianie wraz ze zmiana wielkości produkcji. Przedsiębiorstwa, które stosują nowoczesne technologie, nie marnują materiałów i są oszczędne są bardziej konkurencyjne i charakteryzuje je niższy próg rentowności.

Jak liczyć BEP?

Wiemy od czego zależy próg rentowności. Ale nie zrozumiecie sensu, istoty tego progu, dopóki go sami nie policzycie.

Wyróżniamy próg rentowności ilościowy i wartościowy.

Próg rentowności ilościowy:

Mianownik progu rentowności to cena jednostkowa- koszt zmienny jednostkowy. Jest to tzw. marża brutto (w ujęciu jednostkowym).

Próg rentowności wartościowy:

Jak interpretować BEP?

Próg rentowności ilościowy mówi nam, ile musimy wyprodukować sztuk produktu, aby przychody ze sprzedaży pokryły koszty.

Próg rentowności wartościowy mówi o wartości wyprodukowanych produktów, aby przychody pokryły koszty.

Rozszerzony BEP

Próg rentowności można rozszerzyć o koszty finansowe, ponieważ większość przedsiębiorstw finansuje swoją działalność kapitałami obcymi. Zatem przedsiębiorstwo będzie rentowne, gdy przychody nie tylko pokryją koszty stałe i zmienne, ale także koszty finansowe.

Rozszerzony BEP wygląda następująco:

Zadanie 1

Przedsiębiorstwo wytwarza produkt A i w danym okresie uzyskało następujące wyniki:

  • Przychody                300 000 zł
  • Koszty stałe             150 000 zł
  • Koszty zmienne        90 000 zł
  • Liczba produkcji        3 000 szt.

Oblicz marżę brutto oraz próg rentowności ilościowy i wartościowy.

Rozwiązanie

Musimy obliczyć te dwie wartości.

Marża jednostkowa brutto wynosi 70 zł.

Teraz obliczymy próg rentowności:

Przedsiębiorstwo musi sprzedaż 2143 sztuk produktów, aby przychody ze sprzedaży pokryły koszty.

Przedsiębiorstwo musi sprzedać wyroby o wartości 214 300 zł, aby pokryć koszty przychodami.

Na dziś to wszystko. Od poniedziałku zaczynamy kolejny etap rachunku kosztów, czyli analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Do usłyszenia i miłego weekendu! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.