Dodatki do wynagrodzenia- karnet na siłownię, pakiet medyczny

Witajcie! 😊

Dziś na temat pracowników. Kiedyś sytuacja dodatkowych benefitów do wynagrodzenia była mniej popularna. Obecnie praktycznie w każdej ofercie pracy pracodawca zapewnia dostęp do karnetów na siłownię czy pakiet medyczny w promocyjnej cenie. Oznacza to tyle, że pewną część płaci pracodawca, a drugą część pracownik. Czy pracodawca może te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? I co z odliczeniem VATu? Zachęcam do czytania! 😉

Koszty uzyskania przychodów czy nkup?

Co do zasady:

kosztem uzyskania przychodów są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów z art. 16 updop lub art. 23 updof

Oznacza to że pracodawca może zaliczyć do kup tylko te wydatki, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zazwyczaj taką przesłanką są przesłanki motywujące- pracownicy integrują się, stają się zespołem, wysiłek fizyczny pomaga w ulepszeniu wydajności pracy. Pakiet medyczny zaś sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa w firmie. Muszę podkreślić, że pracodawca w razie kontroli musi wykazać związek między wydatkami a działalnością gospodarczą oraz udokumentowanie tego związku, efektu. Jeżeli to zrobi, może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu w części sfinansowanej ze środków obrotowych spółki.

VAT- odliczyć czy nie?

Pracodawcy odsprzedający i finansujący karnety na siłownię nie musi wystawiać faktury pracownikowi (chyba że pracownik chce fakturę). Nie ma wątpliwości, że pracodawca świadczy usługi w rozumieniu ustawy o VAT. Art. 8 ust. 2 pkt 2:

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników

Wartość karnetu dla pracownika stanowić będzie przychód ze stosunku pracy. Nie dotyczy tej części, którą pracownik zapłacił lub która została potrącona z wynagrodzenia.

Pracodawca natomiast ma obowiązek opodatkowania wartości karnetów podatkiem VAT w części odpłatnej i nieodpłatnej. Jednocześnie spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych karnetów.

W przypadku pakietu medycznego jest trochę inaczej. Z racji tego że są to świadczenia na rzecz pracowników obowiązuje także art. 8 ust. 2 pkt. Jednak usługi medyczne podlegają zwolnienia od podatku od towarów i usług. Co więc z tym zrobić? Jeżeli ten pakiet medyczny obejmuje także medycynę pracy to świadczenie to jest związane z działalnością i nie wykazujemy tych świadczeń w deklaracji. W pozostałej części pracodawca wykazuje świadczenia w deklaracji i stosuje zwolnienie z VAT.

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w piątek! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.