Faktura uproszczona- odliczyć czy nie odliczyć?

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat faktur uproszczonych. Ogólna zasada jest taka, że fakturę uproszczoną można wystawić jeżeli wartość należności nie przekracza 450 zł lub 100 Euro. Na fakturze zwykłej powinny znajdować się m.in. dane nabywcy i dostawcy. Są to: imię i nazwisko (nazwa firmy), miejsce zamieszkania (siedziby), NIP. Faktura uproszczona różni się tym, że z obowiązkowych danych musi być NIP nabywcy.

Kwoty

Faktura zwykła zawierać powinna specyfikację towaru (co to jest za towar) lub usługi, ilość, cenę jednostkową, kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto. Przy czym muszę podkreślić, że dla podatku VAT musi być stawka wyrażona procentowo oraz kwota wynikająca z przemnożenia kwoty netto przez stawkę.

Czy odliczyć VAT?

TAK. Faktura uproszczona daje możliwość odliczenia VAT naliczonego, o ile spełnione są powyższe warunki. Co więcej, nie możemy wystawić (ani otrzymać) faktury uproszczonej w następujących przypadkach:

  1. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  2. sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer za pomocą którego nabywca towarów i usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
  3. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  4. dostawy towarów i świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.
A co z paragonem fiskalnym?

Ogólnie paragon fiskalny nie jest dokumentem, na którym widnieją dane nabywcy. Nabywca może zażądać zamieszczenia jego numeru NIP i wtedy można paragon fiskalny uznać za fakturę uproszczoną. A skoro jest to faktura uproszczona to można odliczyć VAT 😊

Na dzisiaj to wszystko. Miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.