Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat kosztów poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zanim rozpocznie się działalność gospodarczą należałoby przykładowo otworzyć rachunek bankowy,  który jest niezbędny przy transakcjach powyżej 15 000 zł. Kolejnym przykładem kosztu jest przygotowanie pieczątek firmowych (może to być przydatne przy założeniu firmowego konta bankowego). Jedno jest pewne, ponosimy koszty związane z działalnością gospodarczą. I taki charakter muszą mieć te koszty, jeżeli chcemy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przykładowe koszty ponoszone przed rozpoczęciem DG:

  • porady prawne,
  • usługi notarialne,
  • opłaty skarbowe,
  • opłaty bankowe,
  • przygotowanie tablic reklamowych.

Aktywa trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są niezbędne przedsiębiorstwu. Co jeżeli zostały nabyte przed rejestracją? A no nic. Są one aktywa trwałymi, które nie wchodzą bezpośrednio w cenie zakupu, cenie nabycia, wartości godziwej czy koszcie wytworzenia do kosztów uzyskania przychodów. Ich wartość jest odnoszona pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne. Jeżeli chodzi o amortyzację w świetle przepisów podatkowych zapraszam tutaj: Amortyzacja-różnice w bilansowej i podatkowej

Muszę też podkreślić, że czymś innym są środki trwałe a czymś innym wyposażenie. Środki trwałe mają określoną definicję w ustawach. Są to rzeczowe aktywa trwałe, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok. W ustawach podatkowych wskazuje się na graniczą kwotę ŚT- 3 500 zł. Jeżeli zaś chodzi o wyposażenie to składniki majątku, które nie są ŚT, okres użytkowania jest krótszy niż rok, a wartość przekracza 1 500 zł. Nie podlegają one amortyzacji, w związku z czym koszt ich nabycia wykazujemy jako KUP w miesiącu oddania ich do używania.

Aktywa obrotowe

Towary i materiały stanowią koszty uzyskania przychodu dopiero w momencie ich zbycia (pamiętajmy o zasadzie współmierności kosztów i przychodów). Co nie oznacza, że przedsiębiorca nie może wprowadzić towarów czy materiałów do przedsiębiorstwa. Dopuszcza to inwentaryzacja dokonywana na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pozostałe koszty

Przedsiębiorstwo musi gdzieś prowadzić działalność. Często wynajmuje pomieszczenie lub całą powierzchnię lokalu i ponosi z tego tytułu koszty. Jeżeli zapłaciliśmy czynsz przed dniem rozpoczęcia DG to możemy go ująć w KUP w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności. Wszelkie inne koszty, np. pieczątki, reklama ujmujemy w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w piątek! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.