Refakturowanie

Witajcie! 🙂

Dziś na temat refaktur. Jest to taka sytuacja gdy podatnik nabywa jakąś usługę lub towar w celu przekazania jej na inną osobę. Występują trzy podmioty:

  1. osoba, która świadczy usługę (usługodawca)
  2. osoba, która otrzymuje usługę od usługodawcy (pośrednik) na rzecz osoby trzeciej
  3. osoba, która ostatecznie otrzymuje usługę (usługobiorca).

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 8 ust. 2a) jeżeli podatnik działał we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej to jest to świadczenie usług i podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu VAT. Po ludzku rzecz ujmując jest to odsprzedaż usług.

Umowa

Logicznie rzecz ujmując, skoro 2 ma coś odsprzedaż 3 to przydałaby się umowa. W przepisach brak regulacji w tej kwestii, ale umowa może być podstawą do wystawienia faktury sprzedażowej oraz podczas ewentualnej kontroli jako forma dowodowa.

Kwota

Ważne jest to, że na obu fakturach musi być ta sama kwota, czyli nie może być żadnej marży. Chodzi mi o fakturę zakupową, którą dostaje osoba 2 od osoby 1 oraz o fakturę sprzedażową, którą dostaje osoba 3 od osoby 2.

Obowiązek podatkowy

Faktura zakupowa i sprzedażowa nie muszą być wystawione w tym samym okresie, choć jest to uproszczenie dla księgowych jeżeli tak jest. Art. 19a ustawy o VAT wskazuje na moment obowiązku podatkowego:

Art. 19a. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi

Jednak w przypadku refaktury obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi przez osobę nr 1, czyli pierwotnego usługobiorcę. Jeżeli np. faktura zakupowa (między 1 i 2) została wystawiona w marcu, a faktura sprzedażowa (między 2 i 3) w maju to obowiązek podatkowy powstanie w marcu.

Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w piątek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.