VAT-10 i VAT-11

Witajcie 🙂

Kolejne dwie deklaracje są specyficznymi deklaracjami, ponieważ dotyczy nowych środków transportowych. A mowa o VAT-10 i VAT-11. Może zacznijmy najpierw od tego co to są nowe środki transportowe.

Definicja

Nowe środki transportowe to przeznaczone do transportu osób lub towarów:

 1. pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy lub
 2. jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące (z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług) lub
 3. statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące (z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Taką definicję znajdziecie w art. 2 ust. 10. Bardzo dużo specyfikacji pojazdów. Wiadomo, że jeżeli zakupimy pojazd lądowy, jednostki pływające lub statki powietrzne to niezbędne będzie sprawdzenie czy dany środek nie spełnia tej definicji.

Kto składa deklaracje?

Deklarację VAT-10 składają podatnicy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, jeżeli są podatnikami VAT, ale niezarejestrowani jako VAT-UE. Zasada jest taka, że jeżeli podatnik ma obowiązek złożenia VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8 to w składa tylko daną deklarację. Dopiero jeżeli powyższe deklaracje go nie dotyczą, składa VAT-10.

Deklarację VAT-11 składają podatnicy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportowych.

Co do zasady deklaracje VAT składają podmioty prowadzące działalność gospodarczą (art. 15). Co do zasady, ponieważ art. 16 dodaje wyjątek:

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.
Do kiedy złożyć?

VAT-10 składamy w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19 przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (faktury VAT).

VAT-11 składamy do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, chyba że wcześniej wystawiona została faktura dokumentująca dostawę (wtedy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury). Tak jak wspominałam w przypadku dostawy wewnątrz UE nowych środków transportowych podatnikami są także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, a więc także osoby fizyczne muszą wystawić fakturę niezależnie od statusu osoby nabywcy.

Deklaracja VAT-10

Podsyłam link do deklaracji. Część A, B, D i E nie zmieniły się. Dotyczą one miejsca złożenia deklaracji (odpowiedni urząd skarbowy), dane podatnika, data wypełnienia, podpis i adnotacje urzędu skarbowego. Najważniejsza jest część C:

Konstrukcja jest specyficzna, ponieważ jeżeli nabywamy środek transportu to do nas należy obowiązek opodatkowania, czyli wykazujemy podatek należny. Należy go oczywiście wpłacić na rachunek bankowy US.

Deklaracja VAT-11

Link do deklaracji. Podobnie jest w deklaracji VAT-11.

W pozycji 19 wykazujemy wartość netto środka transportu, a w poz. 20 podatek VAT naliczony od wartości netto. Co ważne, wartość podatku VAT podlega zwrotowi na rachunek bankowy podatnika. Pozostałe części deklaracji bez zmian.

Na dziś to już wszystko. I do usłyszenia w poniedziałek! 😉

Pozdrawiam,

Asia

1 thought on “VAT-10 i VAT-11

 1. czy w poz. 19 VAT-10 podstawą wyliczenia VAT do zapłaty w Polsce jest kwota netto z faktury?
  Mam f-rę za samochód w kwocie netto + kwota Vat = kwota do zapłaty.
  Zapłacono cenę brutto w niemczech.
  Nabywca – osoba prywatna
  Sprzedawca: firma niemiecka – dealer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.