VAT-12

Witajcie! 😉

Dzisiaj na temat VAT-12. Jest to kolejna krótka deklaracja i skierowana do konkretnych podatników, a mianowicie taksówkarzy. Zgodnie z ustawą (art. 114) podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych mogą wybrać formę opodatkowania w formie ryczałtu o stawce 3%, przy czym do końca grudnia 2018 r. ta stawka wynosi 4 %. 

Obowiązki

Po pierwsze działalność podatnika musi mieścić się w PKWiU 49.32.11.0, czyli usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Po drugie podatnik musi złożyć wniosek o opodatkowanie tą formą do końca miesiąca, w którym będzie stosować ryczałt.

Po trzecie za każdy miesiąc do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu opodatkowania składa deklarację VAT-12.

Podatnik może oczywiście zrezygnować z ryczałtu, ale jest to możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy rozliczania ryczałtem, składając wniosek z końcem miesiąca.

Deklaracja

Podsyłam link do deklaracji: klik

Deklaracja sama w sobie jest bardzo podobna do pozostałych, różnice występują wyłącznie w części C i D.

Część C uwzględnia podatek należny, czyli wynikający ze sprzedaży. Część D dotyczy kas rejestrujących, potocznie zwanymi kasami fiskalnymi. Nie każdy taksówkarz musi mieć kasę fiskalną. Dotyczy to tylko tych, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych, np. takiej Janiny Kowalskiej. Jest ich niewielu, ale są taksówkarze, którzy obsługują jedynie podmioty gospodarcze i wtedy nie muszą mieć kasy fiskalnej, ponieważ wystawiają faktury.

W punkcie 12 ustawodawca umożliwia odliczenie kosztów związanych z zakupem takiej kasy fiskalnej.

Punkt 12 to podatek, który należy wpłacić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Jest to różnica kwot podatku należnego (11) minus kwota związana z zakupem kasy fiskalnej (12), przy czym ustawodawca wskazuje, że kwota z poz. 12 nie może być wyższa niż podatek należny (inaczej mówiąc: nie może wystąpić zwrot podatku dla podatnika).

Ostatnie części to podpis podatnika, data wypełnienia i adnotacje US.

Na dzisiaj to już wszystko.

Pozdrawiam,

Asia 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.