Zasady ogólne czy podatek liniowy?

Witajcie 😊

Dziś na temat drugiej formy opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jest to tzw. podatek liniowy. Uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik może wybrać tę formę do 20 stycznia, składając wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty ich uzyskania.

Odliczenia

Odliczenia od dochodu:

  • Składki na ubezpieczenie społeczne
  • Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Odliczenia od podatku:

  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Stawka podatku

Stawka podatku jest mniej skomplikowana niż na zasadach ogólnych. Wynosi ona 19% niezależnie od uzyskanej wysokości dochodu (podstawowa różnica z progresywną stawką na zasadach ogólnych!).

Wady

Występuje kilka wad tej formy opodatkowania. Główną z nich jest brak możliwości skorzystania z ulg, dlatego jeżeli podatnik ma prawo do ulg, wówczas nie powinien wybierać tej formy (chyba że uzyskuje duże dochody). Kolejnym minusem jest brak kwoty wolnej od podatku, czyli wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu. Na zasadach ogólnych (o czym jeszcze nie pisałam, ale niedługo będzie) jest możliwość rozliczania się z małżonkiem, czego nie można dokonać przy podatku liniowym. Ostatnim minusem jest brak prawa do kredytu podatkowego.

Zalety

Dlaczego podatnicy wybierają tą formę zamiast zasad ogólnych, na których jest niższa stawka (18%), kwota wolna i ulgi? Przedstawię Wam dwa przykład, w których porównam te dwie formy.

Przykład 1

Podatnik zarabia 35 000 zł rocznie. Dla uproszczenia pominę wszelkiego rodzaju składki oraz ulgi.

Zasady ogólne

Podatnik zarabia 35 tys., „łapie” się na przedział 11 000- 85 528 zł, w związku z czym kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł.

Podatek liniowy

Bardziej korzystną formą opodatkowania są zasady ogólne.

Przykład 2

Podatnik zarabia 100 000 zł rocznie. Również pomijamy składki oraz ulgi.

Zasady ogólne

Najpierw obliczmy kwotę zmniejszająca podatek. Podatnik „łapie” się w przedziale 85 528-127 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

Podatek wynosi:

Podatek liniowy

Bardziej korzystną formą opodatkowania jest podatek liniowy.

Podsumowując: jeżeli podatnik zarabia powyżej progu na zasadach ogólnych to powinien wybrać podatek liniowy.

Na dziś to wszystko. Do usłyszenia w piątek! 😊

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.