Analiza kosztów- cele i zadania

Witajcie 😊

Do tego momentu omówiliśmy 6 etapów rachunku kosztów:

  1. Identyfikacja kosztów.
  2. Pomiar i wycena kosztów.
  3. Klasyfikacja kosztów.
  4. Ewidencja kosztów.
  5. Rozliczenie kosztów.
  6. Kalkulacja kosztów.

Dzisiejszym tematów jest analiza kosztów. Jest to część analizy całego przedsiębiorstwa. Koszty stanowią jeden z najważniejszych czynników, które wpływają na wynik finansowy jednostki. Informacje, które dostarcza analiza kosztów są istotne nie tylko dla samego przedsiębiorstwa w kwestiach decyzyjnych, ale także dla interesariuszy z zewnątrz (np. kontrahenci). Continue reading “Analiza kosztów- cele i zadania”