Cash flow- jak stworzyć?

Witajcie 🙂

Dzisiaj kontynuujemy temat rachunku przepływów pieniężnych. Ostatnio pisałam, że dwie metody jego sporządzania różnią się w sferze działalności operacyjnej. Dzisiaj nauczymy się jak rozpoznać kiedy są wpływy i wypływy i jak je klasyfikować. Continue reading “Cash flow- jak stworzyć?”

Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat rachunku przepływów pieniężnych, częściej zwanym cash flow. Pierwsze co musimy wiedzieć to to, że ten element sprawozdania finansowego sporządzają jednostki podlegające badaniu sprawozdania finansowego (patrz: artykuł o badaniu). Po drugie, mam dwa metody sporządzania cash flow: Continue reading “Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?”