KSR 8- Działalność deweloperska

Witajcie 😊

Działalność deweloperska to bardzo specyficzna branża. Tak bardzo specyficzna, że Komitet Standardów Rachunkowości uznał konieczność wyjaśnienia zasad rachunkowości w osobnym standardzie. Standard ten dotyczy każdej działalności deweloperskiej bez względu na formę prawną działalności. Dotyczy on także spółek celowych. Continue reading “KSR 8- Działalność deweloperska”