Formy opodatkowania osób fizycznych

Witajcie 😊

Dzisiaj trochę na temat form opodatkowania. Wyróżniamy 4 formy opodatkowania osób fizycznych:

  1. Zasady ogólne
  2. Podatek liniowy
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  4. Karta podatkowa

Temat na dziś: zasady ogólne. Uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Continue reading “Formy opodatkowania osób fizycznych”