Leasing ze strony finansującego

Cześć cześć 😉

Dzisiaj ostatni artykuł odnośnie leasingu, czyli jak księguje go finansujący. Oddaje on do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków korzystającemu. W zamian za to finansujący uzyskuje przychody. Ewidencja przychodów jest uzależniona od rodzaju leasingu oraz od tego czy jest to podstawowa działalność jednostki, czy może dodatkowa.

Continue reading “Leasing ze strony finansującego”

Leasing- co to takiego?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat leasingu (podstawowe definicje i zasady ich ujęcia). Wchodzimy w coraz to trudniejsze tematy. Leasing jest uregulowany w prawie polskim i międzynarodowym. Ja skupię się na razie na ustawach polskich. W dalszych częściach będę omawiać międzynarodowe standardy.

Continue reading “Leasing- co to takiego?”