Refakturowanie

Witajcie! 🙂

Dziś na temat refaktur. Jest to taka sytuacja gdy podatnik nabywa jakąś usługę lub towar w celu przekazania jej na inną osobę. Występują trzy podmioty:

  1. osoba, która świadczy usługę (usługodawca)
  2. osoba, która otrzymuje usługę od usługodawcy (pośrednik) na rzecz osoby trzeciej
  3. osoba, która ostatecznie otrzymuje usługę (usługobiorca).

Continue reading “Refakturowanie”

Opłaty autostradowe

Witajcie! 😊

Dzisiaj na temat opłat autostradowych. Załóżmy sytuację: pracownik zostały wysłany na delegację. Ma do wyboru kilka środków transportu. W przypadku autobusu czy pociągu nie ma problemu wystawienia faktury na spółkę i wówczas odliczenia VAT. Jednak pracownik wybrał samochód, bo większa wygoda. Podróżując, ponosi opłaty za autostrady. Tylko jak je rozliczyć? 😉 Continue reading “Opłaty autostradowe”

VAT jako KUP, czyli czy podatek VAT może być kosztem uzyskania przychodu

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat tego czy podatek VAT (od towarów i usług) może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodu. Ogólna konstrukcja tego podatku polega na tym, że jest to podatek obrotowy, tzn. podatek do zapłaty to podatek wynikający z faktur przedstawionych przez nas, a pomniejszony o podatek z faktur otrzymanych. Continue reading “VAT jako KUP, czyli czy podatek VAT może być kosztem uzyskania przychodu”

Koszty reprezentacji- nkup czy kup?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat kosztów reprezentacji. Ciężko o nich mówić, ponieważ nie ma ich definicji legalnej. Tak na czuja można stwierdzić, że jest to lunch z klientem czy zakup żywności. Co do zasady koszty reprezentacji muszą sprzyjać przedstawieniu podatnika w korzystnym świetle oraz ten wydatek przyczynia się do dobrego wizerunku. Continue reading “Koszty reprezentacji- nkup czy kup?”

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ujęciu podatkowym

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat ZFŚS według prawa podatkowego. Jest to fundusz tworzony przez pracodawcę, jeżeli na dzień 1 stycznia danego roku zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wtedy jest to obligatoryjne (ustawowo). Jednak pracodawca może utworzyć ZFŚS także wtedy gdy nie osiągnął tego limitu. Continue reading “Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ujęciu podatkowym”

Usługi noclegowe i gastronomiczne

Witajcie 🙂

Dzisiaj trochę na temat podróż służbowych. Wiadomo, że nie każda podróż służbowa jest związana z noclegiem, jednak są to wyjątki. Co do zasady kosztem uzyskania przychodu są wszystkie wydatki poniesione w celu zachowania przychodów z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 23 updof oraz art. 16 updop. Czy do tych kosztów zaliczają się usługi noclegowe i gastronomiczne? Zapraszam do czytania! 🙂 Continue reading “Usługi noclegowe i gastronomiczne”

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Witajcie 😊

Dzisiaj na temat kosztów poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zanim rozpocznie się działalność gospodarczą należałoby przykładowo otworzyć rachunek bankowy,  który jest niezbędny przy transakcjach powyżej 15 000 zł. Kolejnym przykładem kosztu jest przygotowanie pieczątek firmowych (może to być przydatne przy założeniu firmowego konta bankowego). Continue reading “Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej”