KSR 5- najem, dzierżawa czy leasing?

Witajcie 🙂

Przed nami KSR 5- Leasing, najem, dzierżawa. Leasing omówiłam już wcześniej(Leasing- co to takiego?). Dzisiaj skupię się na umowie najmu i dzierżawy. Kilka podstawowy faktów dotyczących standardu:

  • dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu nazwanych w Kodeksie cywilnym, umów najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym charakterze,
  • przedmiotem umów są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
  • nie dotyczy umów wynikających z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Continue reading “KSR 5- najem, dzierżawa czy leasing?”