VAT jako KUP, czyli czy podatek VAT może być kosztem uzyskania przychodu

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat tego czy podatek VAT (od towarów i usług) może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodu. Ogólna konstrukcja tego podatku polega na tym, że jest to podatek obrotowy, tzn. podatek do zapłaty to podatek wynikający z faktur przedstawionych przez nas, a pomniejszony o podatek z faktur otrzymanych. Faktury sprzedażowe zawierają podatek należny, natomiast faktury kosztowe- podatek naliczony. Ogólnie rzecz mówiąc zapłacimy podatek w wysokości:

podatek do zapłaty= należny- naliczony

Dlatego też co do zasady podatek od towarów i usług nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.

Oto wyjątki:

1

Jeżeli podatnik nie może odliczyć VAT naliczonego od należnego. Jest to np. sytuacja gdy podatnik korzysta ze zwolnienia. Jest jeden warunek- koszt, z którym wiąże się ten podatek musi być kosztem uzyskania przychodu.

2

W przypadku importu usług lub WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) podatek należny stanowi KUP, chyba że stanowi podatek naliczony (wtedy nie jest KUP).

3

Jeżeli podatnik przekaże lub zużyje towary lub świadczy usługi na potrzeby reprezentacji i reklamy to podatek należny stanowi KUP.

4

Jeżeli VAT jest związany z wydatkami, które nie podlegają odliczeniu VAT, np. usługi hotelowe.

5

Kosztem uzyskania przychodu jest podatek VAT gdy nie jest ona uwzględniona w wartości początkowej ŚT, WNiP w części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego (zgodnie z art. 91 ustawy o VAT).

Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek! 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.