Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o eksporcie usług

Cześć 🙂

Dzisiaj na temat eksportu usług. Pewnie zauważyliście, że nie ma takiego określenia w ustawie VAT, a tym bardziej nie podlega opodatkowaniu! Nic bardziej mylnego.  Określenie to jest potoczne, ale znajdziemy “odpowiednik” do niego w ustawie. To zacznijmy od definicji 😉

Eksport usług to  świadczenie usług przez podatnika vat, który ma siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, a usługobiorcą jest podatnik, który ma siedzibę poza Unią Europejską.

Podstawową kwestią jest tutaj określenie miejsca opodatkowania, czyli gdzie ma zostać odprowadzony podatek. Kłania się art. 28b:

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej

Przykład: naszą usługą jest udostępnienie aplikacji. Sprzedaliśmy usługę dla Rosjanina. Usługodawcą jesteśmy my, usługobiorcą- Rosjanin. Miejscem opodatkowania jest Rosja.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy w przypadku eksportu usług powstaje z chwilą wykonania usługi. Muszę podkreślić, że dotyczy to wyłącznie usług świadczonych jednorazowo. Jeżeli usługa jest dokonywana przez kilka okresów, wtedy mamy do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów.

To jest obowiązek czy nie?

Nie. Nie powstaje z naszej strony obowiązek podatkowy, co nie zmienia faktu, że musimy odpowiednio udokumentować transakcje i wykazać je w deklaracji.

Jeżeli usługobiorcą jest podatnik VAT UE oraz w innym kraju UE (tam gdzie usługa podlega opodatkowaniu) usługa ta nie podlega zwolnieniu albo stawce 0% to należy taką usługę wykazać w informacji podsumowującej. Mówi o tym art. 100 ust. 1 pkt 4:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych [...] usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca
Faktura

Fakturę mamy obowiązek wystawić najpóźniej z dniem wykonania usługi. Możemy oczywiście wystawić wcześniej i mamy na to 30 dni przed wykonaniem usługi.

Jeżeli usługobiorcą jest podatnik VAT-UE to na fakturze musi znaleźć się informacja, że podatek rozlicza nabywca, należy powołać art. 28b i napisać “odwrotne obciążenie”. Na tej podstawie możliwe jest określenie miejsca opodatkowania dla danej usługi.

Kurs

Standardowo, jeżeli faktura wyrażona jest w walucie obcej, należy walutę przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, a więc w tym przypadku z dniem wykonania usługi.

Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w piątek! 🙂

3 thoughts on “Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o eksporcie usług

    1. Dziękuję za opinię 🙂 Nie porzuciłam bloga. Już nie piszę artykułów, ale za to przygotowuję filmiki z zadaniami. Niedługo pojawi się pierwsza seria 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.