Wszystko, co powinieneś wiedzieć, o imporcie usług

Witajcie! 🙂

Trochę spóźniony wpis, ale ważne, że jest. Dzisiejszym tematem jest import usług, czyli jak go poprawnie rozliczyć w podatku od towarów i usług. W pierwszej kolejności kiedy mamy do czynienia z importem usług.

Art. 2 ust. 1 pkt 9: import usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4

Kilka faktów:

  1. dotyczy wyłącznie usług
  2. podatnikiem jest usługobiorca
  3. warunki zakwalifikowania importu zawarte są w art. 17 ust. 1 pkt 4
Usługodawca
Usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4

Usługodawca nie może mieć siedziby działalności w Polsce albo stałego miejsca prowadzenia. Zostało to rozróżnione, ponieważ siedziba jest wpisana do rejestru, natomiast miejsce prowadzenia nie zostanie nigdzie wpisane, ale z danego kraju firma jest zarządzana.

Art. 28e to specyficzna regulacja, ponieważ odnosi się do usług związanych z nieruchomościami, gdzie miejsce świadczenia takich usług jest miejsce położenia nieruchomości. Usługodawca w tym przypadku nie jest zarejestrowany jako podatnika VAT czynny.

Usługobiorca
Usługobiorcą jest:
– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15,  lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
– w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4

Art. 28b odnosi się do usług na rzecz podatnika, gdzie miejsce świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Czyli inaczej mówiąc: jeżeli nabywamy usługę od kontrahenta z Wielkiej Brytanii i  mamy siedzibę swojej firmy w Polsce to miejscem świadczenia usług jest Polska. Wtedy jesteśmy usługobiorcą, o ile jesteśmy podatnikami vat.

Obowiązek podatkowy w VAT

Nie zostały uregulowane szczególne warunki dotyczące obowiązku podatkowego w imporcie usług. Zgodnie z art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy występuje z chwilą wykonania usługi. Musimy też uwzględnić ust. 2 w/w artykułu, ponieważ jeżeli przyjmujemy usługę częściowo to usługa została wykonana w takiej kwocie, jaką zapłacono.

Kwestia obowiązku podatkowego jest istotna ze względu na kurs przeliczenia waluty obcej. Faktura z zagranicy podlega przeliczeniu na złotówki przy zastosowaniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (dnia wykonania usługi).

Kilka słów z praktyki
  • Jeżeli nabywacie usługę to jesteście usługobiorcami. Może to głupie takie podstawy tłumaczyć, ale więcej wytłumaczyć niż nie wiedzieć 😉
  • Zwracajcie uwagę na kurs waluty- inny jest dla kwestii VAT-u (przeddzień obowiązku podatkowego), a inny dla CIT-u lub PIT-u (przeddzień wystawienia faktury).
  • Jeżeli data wystawienia faktury i data wykonania usług jest taka sama, kurs będzie taki sam, chyba że jest to częściowe wykonanie usługi (wtedy patrzymy na płatność)

Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.