Zasady ogólne czy podatek liniowy?

Witajcie 😊

Dziś na temat drugiej formy opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jest to tzw. podatek liniowy. Uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik może wybrać tę formę do 20 stycznia, składając wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Continue reading “Zasady ogólne czy podatek liniowy?”

Formy opodatkowania osób fizycznych

Witajcie 😊

Dzisiaj trochę na temat form opodatkowania. Wyróżniamy 4 formy opodatkowania osób fizycznych:

  1. Zasady ogólne
  2. Podatek liniowy
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  4. Karta podatkowa

Temat na dziś: zasady ogólne. Uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Continue reading “Formy opodatkowania osób fizycznych”