KSR 9- Sprawozdanie z działalności

Witajcie 😊

Czy wiecie jak powinno sporządzać się sprawozdanie z działalności jednostki i czym ono w ogóle jest? Jest to sprawozdanie opisowo-liczbowe, które wskazuje na specyfikę działalności jednostki, przedstawia jej osiągnięcia oraz zamierzenia. Co ważne, nie ma wzorca tego sprawozdania. Continue reading “KSR 9- Sprawozdanie z działalności”

Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat rachunku przepływów pieniężnych, częściej zwanym cash flow. Pierwsze co musimy wiedzieć to to, że ten element sprawozdania finansowego sporządzają jednostki podlegające badaniu sprawozdania finansowego (patrz: artykuł o badaniu). Po drugie, mam dwa metody sporządzania cash flow: Continue reading “Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?”

Badanie sprawozdania finansowego

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat badania sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych oraz poddanie ich badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach wskazanych w ustawie. Continue reading “Badanie sprawozdania finansowego”