Leasing ze strony finansującego

Cześć cześć 😉

Dzisiaj ostatni artykuł odnośnie leasingu, czyli jak księguje go finansujący. Oddaje on do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków korzystającemu. W zamian za to finansujący uzyskuje przychody. Ewidencja przychodów jest uzależniona od rodzaju leasingu oraz od tego czy jest to podstawowa działalność jednostki, czy może dodatkowa.

Więcej „Leasing ze strony finansującego”

Leasing ze strony korzystającego

Witajcie! 😉

Dzisiaj co nieco o ewidencji ze strony korzystającego. Początkowo chciałam to umieścić w jednym artykule, ale jest to zbyt szeroki temat 🙂 Jak pamiętamy, korzystający musi płacić finansującemu w ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego, czyli w zamian za nabycie rzeczy (na określony czas) płaci raty.

Więcej „Leasing ze strony korzystającego”

Leasing- co to takiego?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat leasingu (podstawowe definicje i zasady ich ujęcia). Wchodzimy w coraz to trudniejsze tematy. Leasing jest uregulowany w prawie polskim i międzynarodowym. Ja skupię się na razie na ustawach polskich. W dalszych częściach będę omawiać międzynarodowe standardy.

Więcej „Leasing- co to takiego?”

Produkty gotowe

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat produktów gotowych. Są to rzeczy wytworzone we własnym zakresie. W zależności od stopnia zaawansowania produkcji możemy podzielić je na:

  1. Produkty gotowe:
    • Wyroby gotowe- produkty przeznaczone do sprzedaży
    • Zakończone usługi
    • Zakończone prace budowlano-montażowe
  2. Produkty w toku- zakończono pewnie etap produkcji

Więcej „Produkty gotowe”

Towary, czyli obrót towarowy

Witajcie 😉

Co to są towary już wiecie. Tak dla przypomnienia są to przedmioty kupowane do dalszej odsprzedaży. Różnią się one od materiałów, które wykorzystujemy w produkcji, dlatego jest też inna ich ewidencja. Zapraszam do czytania! 🙂

Więcej „Towary, czyli obrót towarowy”

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Witajcie 🙂

Dzisiaj zaczynamy rachunkowość finansową. Na wprowadzenie taki łatwy temat jakim jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzenie ZFŚS jest uregulowane w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Więcej „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”