Miesięczne archiwum: Luty 2017

Krajowe standardy rachunkowości

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat Krajowych Standardów Rachunkowości. Większość pewnie nic o nich nie słyszała. Minister Finansów w 2001 r. w formie rozporządzenia powołał Komitet Standardów Rachunkowości. Składa się z 18 członków, którzy są powoływali na 2-letnią kadencję. Czytaj dalej Krajowe standardy rachunkowości

Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat rachunku przepływów pieniężnych, częściej zwanym cash flow. Pierwsze co musimy wiedzieć to to, że ten element sprawozdania finansowego sporządzają jednostki podlegające badaniu sprawozdania finansowego (patrz: artykuł o badaniu). Po drugie, mam dwa metody sporządzania cash flow: Czytaj dalej Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?

Badanie sprawozdania finansowego

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat badania sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych oraz poddanie ich badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach wskazanych w ustawie. Czytaj dalej Badanie sprawozdania finansowego