KSR nr 2- Podatek dochodowy

Witajcie 🙂

Kontynuujemy tematy związane z Krajowymi Standardami Rachunkowości. Dzisiaj nr 2, czyli Podatek dochodowy. O rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego było już trochę mówione (link: Odroczony podatek dochodowy ). Więcej „KSR nr 2- Podatek dochodowy”

Krajowe standardy rachunkowości

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat Krajowych Standardów Rachunkowości. Większość pewnie nic o nich nie słyszała. Minister Finansów w 2001 r. w formie rozporządzenia powołał Komitet Standardów Rachunkowości. Składa się z 18 członków, którzy są powoływali na 2-letnią kadencję. Więcej „Krajowe standardy rachunkowości”

Inwestycje- długo czy krótkoterminowe?

Witajcie 🙂
Dzisiaj na temat inwestycji. Zaliczamy je do aktywów jednostki. Wyróżniamy inwestycje:

  • długoterminowe (zaliczane do aktywów trwałych)
  • krótkoterminowe (zaliczane do aktywów obrotowych)

Więcej „Inwestycje- długo czy krótkoterminowe?”

Cash flow- jak stworzyć?

Witajcie 🙂

Dzisiaj kontynuujemy temat rachunku przepływów pieniężnych. Ostatnio pisałam, że dwie metody jego sporządzania różnią się w sferze działalności operacyjnej. Dzisiaj nauczymy się jak rozpoznać kiedy są wpływy i wypływy i jak je klasyfikować. Więcej „Cash flow- jak stworzyć?”

Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat rachunku przepływów pieniężnych, częściej zwanym cash flow. Pierwsze co musimy wiedzieć to to, że ten element sprawozdania finansowego sporządzają jednostki podlegające badaniu sprawozdania finansowego (patrz: artykuł o badaniu). Po drugie, mam dwa metody sporządzania cash flow: Więcej „Cash flow- metoda pośrednia czy bezpośrednia?”

Rezerwy na zobowiązania

Witajcie 🙂
Wróciłam do Was wypoczęta i z kolejną dawką wiedzy. Dzisiaj na temat rezerw na zobowiązania. Z tym zwrotem „rezerwy” już spotkaliśmy się wcześniej. Utworzenie i rozwiązanie rezerw należy do PKO i PPO. Czym są rezerwy? Więcej „Rezerwy na zobowiązania”

Badanie sprawozdania finansowego

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat badania sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych oraz poddanie ich badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach wskazanych w ustawie. Więcej „Badanie sprawozdania finansowego”

Odpisy aktualizujące należności

Witajcie 🙂

Dzisiaj na temat odpisów aktualizujących należności. Należności powstają przy transakcjach z kontrahentami (my sprzedajemy lub świadczymy usługi).Nie zawsze jednak mamy pewność czy ten kontrahent nam zapłaci. Więcej „Odpisy aktualizujące należności”